De meeste cliënten vinden mij door positieve ervaringen van anderen. Ze sturen mij een mail of bellen en willen meteen vertellen wat de problemen zijn. Ik vraag dan of ik eerst mijn manier van werken mag vertellen.

Omdat het vaak over heel gevoelige kinderen/volwassenen gaat wil ik zo min mogelijk weten voor de 1e afspraak. Ik werk op mijn gevoel en weet uit ervaring dat je voelt wat een ander voelt en denkt over jou als je voorkennis hebt.

Vooral bij kinderen merk ik dat wanneer ik ze onbevooroordeeld leer kennen, dat er meteen vertrouwen is. Dit omdat ik ze zie en hoor zoals zij werkelijk zijn, dat laten ze in het gesprek ook zien. Ze vertellen mij dingen die ze nog nooit tegen iemand verteld hebben. Ze staan open in hun energie en voelen dat er daarvoor ruimte is bij mij en dat ik er geen oordeel op heb. Ze mogen zichzelf zijn, en alleen dat al geeft ze ruimte en lucht, letterlijk en figuurlijk.

Als ik ze vraag wat ze als eerste zouden willen veranderen is vaak het antwoord: rust in mijn hoofd. Dit is niet alleen bij kinderen het geval, maar zeker ook bij de volwassenen die hier komen!

Hier gaan we tijdens de 1e sessie aan werken en doen we samen een oefening. Deze oefening gaat mee naar huis om elke dag te oefenen. Na een paar keer wordt dit al een gewoonte en kan het tussen de dagelijkse dingen door gedaan worden. Het is iets wat iedereen kan en op elk moment van de dag.

De ervaring van de meeste cliënten is dat er meer rust komt in hun hoofd en lijf, maar ook meer overzicht. Hierdoor functioneren ze beter in het dagelijks leven, wat bij kinderen bijvoorbeeld duidelijk tot uiting komt in het beter benaderbaar zijn, rustiger slapen, spelen met andere kinderen en op school met hun schoolprestaties. Volwassenen geven aan dat ze zich stabieler voelen, en beter om weten te gaan met de hectiek van alledag.

Vaak maak ik geen vervolgafspraak, maar hebben we tussendoor wel contact per mail/telefoon. Tijdens de mailwisseling wordt duidelijk wanneer de vervolgafspraak nodig is, vaak is dat na 2 weken en daarna na 4 weken. Gemiddeld zijn er 4 sessies nodig om samen ons doel te bereiken. Dit gaat in gezamenlijk overleg. Mijn doel is dat iedereen met de opgedane kennis en handvaten zelf weer verder kan.

Na een sessie met kinderen tot 12 jaar hebben het kind en ik een kort gesprek met de ouder(s) over wat we gedaan hebben en wat er thuis geoefend gaat worden. Daarna mail ik de ouder(s) mijn bevindingen en mailen zij mij terug hoe het na een paar dagen gaat.

Kinderen vanaf 12 jaar beslissen zelf wat ze willen vertellen en wat ik de ouder mag vertellen. Ik merk dat ze dit heel plezierig vinden wanneer ik dit meteen aan het begin van het gesprek aangeef. Daardoor wordt het voor hun makkelijker zich te uiten over de dingen die zich afspelen in hun dagelijks leven. 

Dit is in het kort hoe ik over het algemeen werk.

Bel of mail me gerust voor andere vragen of uitleg!